Weryfikacja dokumentacji projektowej

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Usługa ta przeważnie polega na sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Potrzeba sprawdzenia dokumentacji może dotyczyć zarówno budynków nowo projektowanych jak i istniejących. Częstym działaniem, szczególnie podczas dużych inwestycji, jest przedstawianie dokumentacji do sprawdzenia przez niezależnego rzeczoznawcę. Dokonuje się tego jeszcze przed złożeniem kompletu dokumentów w urzędzie w ramach procesu uzyskania pozwolenia na budowę. Świeże spojrzenie osoby niezaangażowanej dotychczas w projekt jest w stanie wychwycić drobne braki lub błędy w opracowaniu.