Innowacyjna inżynieria przeciwpożarowa dla twojej firmy

Razem osiągamy najwyższe standardy bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Twój sukces jest naszym powodem do dumy.

DEVENG - połączenie inżynierii i bezpieczeństwa

W roku 2014 założyłem firmę DEVENG, której nazwa jest połączeniem angielskich słów development i engineering, co symbolizuje rozwój inżynierii w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej – obszaru, który był zawsze bliski mojemu sercu i stanowił istotną część mojej kariery zawodowej.

Jako firma specjalizująca się w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, DEVENG kładzie nacisk przede wszystkim na najwyższe standardy bezpieczeństwa. Priorytetem jest nie tylko zadowolenie klientów, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo. Dlatego stawiam na ciągły rozwój zarówno firmy, jak i kompetencji.

Cel jest jasny i jednoznaczny – zapewnienie klientom usług na najwyższym poziomie. W tym celu współpracuję z najlepszymi ekspertami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, również zagranicznymi. Wyróżnia nas proaktywne podejście do projektów i klientów, dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować się do ich indywidualnych potrzeb.  

Oferta

Jeśli zależy Ci na profesjonalizmie i najwyższej jakości usługach, to zachęcam do skorzystania z oferty. Moje doświadczenie i zaangażowanie w realizację projektów zapewnią Ci bezpieczeństwo oraz satysfakcję z efektów.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej

Obowiązkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej objęta jest większość projektowanych budynków oraz obiektów budowlanych w naszym kraju.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Prowadzę szkolenia specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line.

Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

Planujesz dostosować użytkowany obiekt do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi?

Operaty przeciwpożarowe w branży odpadowej

Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej budynków istniejących

Nawet najbardziej nowoczesny budynek może z czasem stanowić zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników.

Doradztwo bieżące dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Planujesz rozbudowę lub przebudowę istniejącego budynku? A może chcesz mieć pewność, że nowy spełnia wymogi ppoż?

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Opinie techniczne

Opinia techniczna opracowywana jest najczęściej, gdy zachodzi potrzeba indywidualnej oceny zasadności danego rozwiązania projektowego.

Doświadczenie międzynarodowe

pozwoliło mi spojrzeć na bezpieczeństwo ppoż w świetle przepisów i rozwiązań stosowanych w innych krajach.Rozpoczynając swoją zawodową drogę, miałem zaszczyt pracować jako członek angielskiego oddziału renomowanej firmy ARUP, a także realizować dla niej projekty jako niezależny specjalista. Na przestrzeni wielu lat miałem również okazję brać udział w licznych projektach budowlanych na terenie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii i innych krajów europejskich.

Tomasz Karolak
właściciel Deveng

Kilka słów o mnie

Nazywam się Tomasz KarolakOchroną przeciwpożarową zajmuję się zawodowo od ponad 20 lat. W 2014 r. uzyskałem uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jestem absolwentem mundurowych studiów dziennych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Tytuł zawodowy magistra uzyskałem na wydziale Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Ukończyłem także studia podyplomowe w CIOP-PIB w zakresie BHP.

Moimi klientami są zarówno osoby prywatne jak i podmioty gospodarcze. Nawiązując współpracę staram się od początku zrozumieć cel oraz problem z jakimi Klient się do mnie zwrócił. Dzięki temu łatwiej ustalić warunki oraz zakres współpracy. Swoje usługi świadczę w języku polskim i angielskim.

FAQ

Zgodnie z wymogami aktualnie obowiązującego prawa budowlanego, instalacja fotowoltaiczna (PV), której nominalna moc jest większa niż 6,5 kWp ale nie przewyższa 50 kWp, wymaga uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także powiadomienia miejscowej komendy PSP o uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Ważnym kryterium jest skala inwestycji ze względu na planowaną ilość dzieci, które będą przebywać z placówce.
W przypadku żłobków i klubów dziecięcych o liczbie dzieci nie więcej niż 25 i sytuowanych w parterowych obiektach użyteczności publicznej lub domach mieszkalnych, spełnienie wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej jest stosunkowo łatwe i nie powinno przysporzyć problemów inwestorowi. Należy jednak mieć na uwadze, że przed rozpoczęciem działalności będzie wymagana pozytywna opinia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP o zapewnieniu w lokalu bezpiecznych warunków pobytu dzieci. W razie wątpliwości warto skonsultować się z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jeśli skala planowanej inwestycji jest większa pod względem planowanej ilości podopiecznych (powyżej 25) lub lokal, w którym ma się zamiar prowadzić taką działalność znajduje się powyżej kondygnacji parteru, przeważnie niezbędne okazuje się opracowanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu lub budynku wymaga dostosowania go do wymogów obecnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej. W zależności od skali wprowadzanych zmian możliwe, że doprowadzenie obiektu do kompletnej zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami okaże się bardzo kosztowne, lub niezasadne z uwagi na konieczność zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. W tym przypadku pomocne może się okazać skorzystanie z procedury opracowania ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki niej można osiągnąć kompromis pomiędzy czasem i kosztem nakładów na zabezpieczenia przeciwpożarowe, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Więcej informacji na temat ekspertyz. W razie wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Definicję gęstości obciążenia ogniowego (GOO) można znaleźć w Polskiej Normie:

“energia cieplna wyrażona w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażoną w metrach kwadratowych – MJ/m2.

W znacznym uproszczeniu, GOO to po prostu ilość materiału palnego przypadająca na jednostkę powierzchni. Im większa jest gęstość obciążenia ogniowego, tym większa moc pożaru. Zależność ta ma swoje odzwierciedlenie w polskich przepisach budowlanych i przeciwpożarowych, gdzie parametr GOO wpływa na poziom koniecznych do spełnienia minimalnych wymogów przeciwpożarowych stawianych budynkom oraz ich instalacjom. Naturalnie im wyższe GOO, tym wyższy poziom wymagań.

Mówiąc wprost: jak najwcześniej. Już w fazie koncepcji projektu warto przedyskutować kwestie związane z ochroną przeciwpożarową. Optymalnie obrana strategia bezpieczeństwa pożarowego umożliwia m. in.

  • zaplanowanie wydatków na etapie powstawania inwestycji oraz kosztów operacyjnych związanych z przeglądami rocznymi urządzeń przeciwpożarowych,
  • uniknięcie kosztownych zmian architektonicznych na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę,
  • dobór dodatkowych zabezpieczeń pożarowych obniżających koszty ubezpieczenia nieruchomości.

Chętnie pomogę Ci z tym zadaniem. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe, także międzynarodowe. Pozwala mi ono płynnie poruszać się zarówno w specyficznym słownictwie branży przeciwpożarowej, a także tworzyć dokumentację w j. angielskim przeznaczoną dla odbiorcy zagranicznego.

Zapraszam na konsultację

Jeśli potrzebujesz indywidualnego podejścia, chętnie dopasuję ofertę do Twoich potrzeb. W tym celu proponuję darmową 15-minutową konsultację, podczas której omówimy szczegóły i dostosujemy ofertę do Twoich wymagań.

Rekomendacje

"We współpracy z Tomaszem cenimy sobie jego profesjonalizm, zaangażowanie oraz dotrzymywanie terminów. Wartością dodaną jest (...) znajomość międzynarodowych przepisów i wytycznych przeciwpożarowych, a także umiejętność opracowania raportów w j. angielskim."
ARUP
Międzynarodowe biuro projektowe
"Na podstawie fachowego doradztwa Pana Tomasza Karolaka podejmujemy decyzje inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i optymalizujemy nakłady finansowe na tę ochronę. Z przyjemnością wystawiamy referencje Panu Tomaszowi Karolakowi (....) który doradzał Remondis Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie dostosowania obiektów magazynowania i przetwarzania odpadów do zgodności ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej."
Remondis
Kompleksowe usługi w zakresie zbiórki i transportu wszelkiego rodzaju odpadów
"(...) możemy zawsze liczyć na bieżące wsparcie merytoryczne Pana Tomasza w kwestiach związanych z ochroną przeciwpożarową, co jest dla nas cenne szczególnie w przypadku spotkań z podmiotami zewnętrznymi podczas negocjacji warunków umów długoterminowych najmu powierzchni magazynowej"
Iron Mountain
Globalne przedsiębiorstwo zajmujące się przechowywaniem, zabezpieczaniem i zarządzaniem informacjami oraz aktywami
"(...) współpraca obejmuje przede wszystkim udział w audytach technicznych stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów istniejących oraz opracowywanie raportów z tych audytów dla klientów końcowych (...) Oprócz wspomnianych audytów, inżynierowie CBRE mogą liczyć na wsparcie merytoryczne z dziedziny ochrony przeciwpożarowej Pana Tomasza w realizowanych bieżąco projektach."
CBRE
Wiodącą na świecie firmą oferującą kompleksowe usługi w sektorze nieruchomości i inwestycji