Opinie techniczne

Opinie techniczne

Opinia techniczna opracowywana jest najczęściej, gdy zachodzi potrzeba indywidualnej oceny zasadności danego rozwiązania projektowego. Zawarta jest w niej przede wszystkim ocena zagadnienia z punktu widzenia niezależnego eksperta w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Najczęściej jest to rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Opinia jest zwięzła w formie i jednoznacznie wskazuje kierunki możliwego rozwiązania problemu projektowego.