Operaty przeciwpożarowe w branży odpadowej

Operaty przeciwpożarowe w branży odpadowej

Obowiązek opracowania dokumentu jakim jest operat przeciwpożarowy wynika wprost z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Operat przeciwpożarowy to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Operat podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Warto zlecić opracowanie operatu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.