Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej

Zmieniasz dotychczasowy sposób użytkowania lokalu z mieszkalnego na biuro? Planujesz dostosować użytkowany obiekt do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi? A być może po kontroli lokalnych przedstawicieli PSP stwierdzono niezgodności z obowiązującymi przepisami ppoż?

W tych i podobnych przypadkach pomocnym może się okazać opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Ekspertyza opracowywana jest przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń pożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego.

Opracowanie zawiera w sobie listę niezgodności z obowiązującymi przepisami wraz z zaproponowaną listą rozwiązań zamiennych. Kompensuje ona te niezgodności i zapewnia w budynku (lub lokalu) poziom bezpieczeństwa pożarowego równoważny określonemu w obowiązujących przepisach.

Przemyślana i skrojona indywidualnie do potrzeb ekspertyza pozwala przede wszystkim zaoszczędzić czas i nakłady finansowe związane z dostosowywaniem obiektu do wymagań przepisów ppoż., bez uszczerbku dla bezpieczeństwa pożarowego jego użytkowników.

Zapraszam do kontaktu jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o ekspertyzach stanu ochrony przeciwpożarowej.