Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Prowadzę szkolenia specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line.

Moimi klientami są najczęściej projektanci, zarządcy nieruchomości, pracownicy działów technicznych. Liczną grupą są również osoby chcące po prostu ugruntować swoją wiedzę z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.