Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej budynków istniejących​

Audyt stanu ochrony przeciwpożarowej budynków istniejących

Spełnienie wymogów aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie przeciwpożarowej w dokumentacji projektu budowlanego to dopiero początek życia każdego z budynków. Nawet najbardziej nowoczesny i zaprojektowany w zgodności z obowiązującymi przepisami budynek może z czasem stanowić zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników.

Niewłaściwe zarządzanie nieruchomością, niedbanie o terminowe przeglądy urządzeń przeciwpożarowych, zmiany aranżacji i układu pomieszczeń lub korytarzy służących ewakuacji bez konsultacji ze specjalistami z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. To tylko kilka z przykładów jakie w praktyce spotykam podczas audytów stanu ochrony przeciwpożarowej budynkach istniejących.

Audyty najczęściej zleca właściciel obiektu, który chce się upewnić, że obiekt spełnia wymogi przepisów ppoż. Jeśli masz wątpliwości co do bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zarządzanym przez siebie lokalu zapraszam do kontaktu.